Flickor med Aspergers skiljer sig från pojkar

För att förbereda mig inför senaste mötet med förskolechefen och en pedagog letade jag fram en symptomlista för asperger. Dels för att kunna visa och sätta i handen på dem. Men också för att själva se symptom/beteenden som oftast finns om man har en diagnos. Diagnoskriterierna finns också såklart, men de kan vara lite svåra att sätta i sammanhang med det direkta beteendet/symptomet.

Eftersom Prinsessan är just en prinsessa och inte en prins och eftersom små prinsessors funktionsnedsättningar ofta visar sig på andra sätt än små prinsars nedsättningar visar sig, sökte jag särskilt efter lista för flickor med asperger. Jag läste den igår och satte den sen i handen på min grymtande man, som hellre ville kolla annonser på Blocket än att läsa någon himla lista. Men hoppla vad den stämde bra, tyckte även han.

Följande dokument hittade jag på Landstinget i Uppsala län. Jag kopierar in den rakt av och avslutar inlägget med våra tankar kring Prinsessan.

Flickor med Aspergers syndrom

Man har tidigare trott att få flickor har Aspergers syndrom men efter hand har vi fått en ökad kunskap och omprövat detta. Bara 1 av 20 av Hans Aspergers kliniska urval av barn med ”autistisk personlighet” var en flicka. Utvecklingen sedan dess har gått därhän att i de senaste undersökningarna anser man att det finns minst 1 flicka på 3 pojkar. Än så länge finns inte så mycket forskning kring flickor med Aspergers syndrom. De studier som finns domineras av pojkar. Ett undantag är Flickprojektet vid Göteborgs Universitet som undersökt 100 flickor med neuropsykiatriska problem och deras skolsituation.

Får diagnosen senare än pojkar
Flickor får diagnosen Aspergers syndrom flera år senare än pojkar. Deras mammor har ofta tidigt varit medvetna om sina flickors svårigheter och sökt hjälp utan att få gehör. Det är till exempel vanligt att flickor med Aspergers syndrom tidigt har sömnstörningar, speciella matvanor och matkrav. Flickor med Aspergers syndrom beskrivs ibland som pojkflickor.

När flickorna söker hjälp är det ofta för annat än de primära svårigheter som utmärker Aspergers syndrom. De söker i stället för till exempel depression, accelererande skolproblem eller relationsproblem i familjen. Dessa problem kan delvis ses som konsekvenser av att flickorna inte fått rätt stöd och hjälp. I mellan- och högstadiet är det vanligt att flickorna helt eller delvis uteblir från skolan.
Ett skäl till att det är svårare att urskilja flickors problematik vid Aspergers syndrom kan vara att de kriterier som används vid diagnostik är utformade för att beskriva pojkars svårigheter. Ett annat kan vara att flickorna under lågstadietiden ofta blir omhändertagna av snälla flickkompisar som fungerar som hjälpjag.

Det verkar också som att flickor med Aspergers syndrom har bättre förmåga än pojkar att imitera andras beteende. De lär sig att spela sociala roller så att de ter sig mer socialt kompetenta än de i verkligheten är.

Ytterligare ett problem vid diagnostisering är att flickornas beteende kan vara olika i skolan respektive i hemmet. De klarar med ansträngning att hålla ihop sig i skolan och blir mycket trötta. När de kommer hem är förmågan att ta motgångar låg, vilket kan leda till utbrott. De ger sig ibland på andra familjemedlemmar fysiskt, ett beteende som annars är ganska ovanligt för flickor.

Många flickor med Aspergers syndrom beskrivs som extremt kravundvikande och kan försöka komma ur situationen genom att prata om annat. Att klaga över olika mindre krämpor kan också vara ett sätt att slippa krav. Svårigheter med att välja och fatta beslut är också vanligt. Detta kan leda till att man blir handlingsförlamad i ganska enkla vardagliga situationer, som till exempel att komma i väg till skolan, för att man inte kan välja vad man ska ta på sig.

Specialintressen
De flesta flickor med Aspergers syndrom har specialintressen precis som pojkar med Aspergers syndrom, även om flickornas intressen inte behöver vara lika uttalade. Inriktningen på intressena kan också vara mindre udda och mer flickaktiga till exempel djur, hästar, folkgruppers kulturer, ”såpoperor” eller seriefigurer.

Utveckling
Personer med Aspergers syndrom har ofta en ojämn utveckling. Många ligger begåvningsmässigt bra till medan den känslomässiga mognaden tar längre tid. Förmågan att klara vardagliga aktiviteter är i allmänhet nedsatt. Det kan gälla bordsskick, personlig hygien, att passa tider, orientera sig lokalmässigt eller ta personligt ansvar på en nivå som är rimlig för åldern.

Tilläggssvårigheter
Många flickor med Aspergers syndrom har tilläggssvårigheter. Depression är mycket vanligt och många har adhd. De kan ha svårt med impulskontroll, att koncentrera sig och ha en allt för hög eller låg aktivitetsnivå. Somliga flickor med Aspergers syndrom pratar enbart i vissa miljöer eller sammanhang och/eller bara med utvalda personer. Ibland får de diagnosen selektiv mutism, vilket kan göra att deras autistiska svårigheter ej uppmärksammas. En del flickor har så stora problem med mat och ätande att deras beteende kan kallas anorektiskt. Det är mycket vanligt med störd dygnsrytm och sömnsvårigheter, framförallt i tonåren. Att man plågas av tvångsbeteenden och tvångstankar är vanligt. Dessa kan till exempel ta sig uttryck i ett behov av att ständigt börja om från början eller överdriven oro för smitta eller sjukdom.

Hur blir det sedan?
Flickor och kvinnor med Aspergers syndrom har endast diagnostiserats under senare år. Därför behövs fortfarande mer forskning om hur deras liv utvecklas. Personer med autismspektrumstörningar som får tidiga stödinsatser och har en god begåvningsnivå får bättre förutsättningar för en bra framtida utveckling.

Författare: Susanne Barr Carling, Kerstin Nilsson, Habilitering för barn och vuxna i Uppsala län och Anna-Karin Östlin, Institutionen för neurovetenskap BUP, Akademiska sjukhuset

Faktagranskad av: Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare på avdelningen för barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, ansvarig för Flickprojektet

Mer information om Aspergers syndrom kan du hitta på http://www.1177.se

***********************************************************

Mina tankar om Prinsessan

Vi har en flicka som har stora svårigheter vid övergångar, rolig som tråkig aktivitet. Men såklart svårast när det är tråkiga aktiviteter. Hon låter ofta arg med sina kompisar, vill bestämma i leken för att kunna kontrollera vad som händer. Hon anammade snabbt när vi började med schema och bilder, det blev en trygghet.

Prinsessan är väldigt kravkänslig och extremt envis och kan hålla sig för att kissa en hel dag om hon får för sig att vi kräver att hon ska kissa. Hon slår bakut och stänger av fullständigt om hon får för sig att hon inte ska hinna med något eller komma för sent. Då går det inte att skynda sig utan allt tar istället längre tid. Känner hon att vi förväntar oss något av henne så pratar hon om annat eller går helt enkelt ifrån oss. Hon svarar aldrig på något om hon inte är intresserad.

Hon har svårt när det blir för ljust, hon är känslig för vissa ljud och trötta dagar har hon kåpor för att slippa höra vattnet när vi spolar i toaletten. Hon är inte särskilt förtjust i fysisk beröring och ser ofta bort när vi pratar med henne. Jag behöver oftast störa hennes synfält för att fånga hennes uppmärksamhet och jag upptäckte tidigt (ca 1 år gammal) att hon inte lyssnade till mig så länge hon inte tittade på mig. Hon har svårt för mycket mat och det verkar ha med konsistens och temperatur att göra. Hon var knappt 1,5 när hon bestämde sig för att vällingen skulle vara kall. Annars drack hon den inte. I och med det uppvisar hon annorlunda perception i de flesta sinnen.

Hon har svårt att orka hela dagar i förskolan och många gånger faller hon bara ihop när vi kommer utanför grindarna. De kvällarna och följande natt blir extra jobbiga med sammanbrott, mardrömmar och att hon fysiskt ger sig på Lillprinsen.

När hon är intresserad av något så är det bara det som gäller. När hon sen tröttnar så ser hon inte åt den aktiviteten igen. Vi får ofta jobba led att aktivera henne i något om vi själva inte tycker att det passar att hon bara springer omkring hemma. Särskilt eftersom hon lätt går upp i spinn och det inte bara går att avbryta hur som helst. Hon leker dåligt med leksaker. Det handlar mest om att stoppa i och ta ur, packa eller organisera på olika sätt.

Prinsessan har svårt att komma ner i varv på kvällarna och när vi nu verkar ha hittat en rutin som funkar med att hon sitter i soffan från klockan sju med iPad (spelar spel och ser på youtube) så somnar hon oftast utan tjafs mellan 21.30-22. Hon är också väldigt svårstartad på morgonen och varken äter eller klär på sig själv. Får hon flera timmar på sig (läs 5-6) och hon verkligen själv VILL gå ut så kan det gå bra. Men inte annars. Vissa dagar SKA hon klä på sig själv, då gäller det att verkligen ge henne tid och inte stressa på henne. För blir det det minsta fel så börjar hon om från början, med allt.

Om en månad bör vi ha fått svar på vad NP-teamet har att säga. Nervöst.

4 tankar om “Flickor med Aspergers skiljer sig från pojkar

  1. Jag har själv en prinsessa som precis fått diagnos Asperger, hon är i övre tonåren. När jag läste lul.se:s beskrivning var det som det var min prinsessa de beskrev. Livet blir inte lättare nu när vi har fått svar men det gör livet både för oss och prinsessan själv lite mer förståligt.

  2. Åh hjälp så på pricken detta är! Jag bara gapar. Det är bara några få saker som inte min Rapunzel stämmer överens med din i och det gäller lek med leksaker och att titta på en när man pratar. Hon har andra saker i stället… Riktigt bra att du har kopierat in det där med flickor och Asperger också. Det är alldeles för få som verkligen känner till detta!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s